METROSENZOR SRL, este beneficiarul proiectului „Creșterea competitivității societății Metrosenzor SRL prin construirea unui spațiu de prestări servicii de verificări metrologice și etalonări”, cod SMIS 112177, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2:„Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, Apelul de proiecte POR/102/2/2/- Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC.Programul Operațional Regional 2014-2020, este gestionat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar la nivel teritorial de către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiuni de Dezvoltare Sud – Est.

Valoarea totală a proiectului este de 4.044.225,46 lei. AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă de 2.421.633,14 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională în valoare de 2.058.388,17 lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național în valoare de 365.244,97 lei.Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea competitivității întreprinderii METROSENZOR SRL prin realizarea unei investiții inițiale în domeniul verificărilor metrologice și etalonări prin: crearea unei noi unități de prestare servicii și diversificarea activității unități existente.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Crearea unei unități noi și diversificarea activității unei unități în domeniul verificărilor metrologice și etalonări prin:

  • Construirea unui spațiu de prestări servicii de 204 mp (suprafața construită);
  • Dotarea cu echipamente, aparate și instalații de măsurare, control și reglare specifice activităților de verificări metrologice periodice și etalonări pentru aparate de cântărit cu funcționare neautomată și automată, umidimetre, granomate, granolysere, balanțe hectolitrice, balanțe de precizie ridicată;
  • Achiziționarea de programe informatice și licențe specifice activităților de verificări metrologice periodice și etalonări pentru aparate de cântărit cu funcționare neautomată și automată, umidimetre, granomate, granolysere, balanțe hectolitrice, balanțe de precizie ridicată;

2. Derularea de activități specifice priorității de investiție în vederea dezvoltării capacității întreprinderii de a își dezvolta și menține avantajul competitiv:

  • Implementarea procesului de certificare a unor servicii specifice activității desfășurate în cadrul proiectului (acreditare RENAR);
  • Implementarea procesului de recertificare a sistemului de management al calității (ISO 9001);
  • Participarea, în calitate de expozant, la un târg de profil din afara României.

3. Respectarea și promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabilă și egalitate de șanse.

Durata de implementare a proiectului este de 39 luni:

Informații suplimentare se pot obține la sediul din Municipiul Constanța, România, Str. Interioara 2 nr. 2, Corp C3, județul Constanța, cod poștal 900229,România.