Laboratorul de etalonări Metrosenzor este acreditat de RENAR – Asociația de Acreditare din România – organism unic național de acreditare al laboratoarelor de încercări/analize, etalonări metrologice, organism de inspecție și de certificare – pentru activitatea de etalonări conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Certificat de Acreditare nr. LE050.Acreditarea este atestarea de către o terță parte că un organism este competent să efectueze sarcini specifice de evaluare a conformității. RENAR este semnatar al acordului la nivel european ILAC-MRA și în consecință certificatele de etalonare emise de către laboratorul nostru de etalonare sunt recunoscute internațional.

1. Etalonări în localuri permanente

Măsurand / obiect supus etalonării Interval de măsurare Incertitudine extinsă de măsurare Observaţii
MASA/
Greutate etalon
1 mg 0,020 mg Clasa F2, Conform
OIML R111
2 mg 0,020 mg
5 mg 0,020 mg
10 mg 0,026 mg
20 mg 0,03 mg
50 mg 0,04 mg
100 mg 0,05 mg
200 mg 0,06 mg
500 mg 0,08 mg
1 g 0,10 mg
2 g 0,12 mg
5 g 0,16 mg
10 g 0,20 mg
20 g 0,25 mg
50 g 0,3 mg
100 g 0,5 mg
200 g 1,0 mg
500 g 2,5 mg
1 kg 5,0 mg
5 kg 25 mg
10 kg 50 mg
20 kg 100 mg
2 kg 30 mg Clasa M1, Conform
OIML R111
1000 kg 16 g
MASA/
Aparat de cântărit cu funcționare neautomată
0,001 g la 20 kg 2 x 10-6 x M* Etalonare cu greutăți clasa E2
> 20 kg la 40 kg 2 x 10-5 x M* Etalonare cu greutăți clasa E2 și F1
> 40 kg la 1000 kg 6 x 10-5 x M* Etalonare cu greutăți clasa F2

2. Etalonări la fața locului

Măsurand / obiect supus etalonării Interval de măsurare Incertitudine extinsă de măsurare Observaţii
MASA/
Aparat de cântărit cu funcționare neautomată
0,001 g la 20 kg 2 x 10-6 x M* Etalonare cu greutăți clasa E2
> 20 kg la 40 kg 2 x 10-5 x M* Etalonare cu greutăți clasa E2 și F1
> 40 kg la 1500 kg 6 x 10-5 x M* Etalonare cu greutăți clasa M1
> 1500 kg la 60000 kg 4 x 10-4 x M* Etalonare cu greutăți clasa M1