Date exacte cu doar o vizită în teren

Tehnologia de scanare cu laser 3D vă oferă posibilitatea de a avea acces oricând la datele exacte despre orice construcție scanată.
După finalizarea procesului de scanare 3D, rezultă un “nor de puncte” de coordonate 3D (X,Y,Z) ce reprezintă fidel dimensiunile (forma) elementului scanat. Copia digitala rezultată poate fi folosită și prelucrată atât de către echipa Metroseonzor cât și de către alți specialiști, ingineri, proiectanți și arhitecți.

Avantaje și beneficii multiple

Rapid – Timp scurt de prelevare a datelor din teren.
Precis – Norul de puncte este captat și redat cu precizie milimetrică.
Detaliat – Reproducere cu mare acuratețe a condițiilor reale.
Versatil – Potrivit pentru proiecte de dimensiuni mici și mari.
Neinvaziv – Eliminarea riscului de a contamina mediul scanat.
Complet – Documentații 2D și 3D, modele și prelucrări 3D, rendering 3D, modele BIM

Aplicabilitate în numeroase domenii

Scanare laser 3D în domeniul industrial

Beneficiari

 • Rafinării de petrol
 • Fabrici industriale și de prelucrare
 • Centrale termice

Aplicații

 • Realizarea măsurătorilor pentru volume, suprafețe și determinarea distantelor în timpul executării construcțiilor
 • Inspecție detaliată pentru reparații în zonele vizate ce permite evitarea erorilor și a intervențiilor costisitoare sau chiar pierderea activului
 • Observarea în detaliu a elementelor din instalații (platforme, grinzi, țevi, cazane)
 • Măsurători pentru amplasarea rețelelor, conductelor, cablurilor sau a altor echipamente tehnice în timpul sau după finalizarea construcției
 • Completarea măsurătorilor de grosime prin analizarea deformării sau a mișcării rezervorului în timp

Scanare laser 3D în domeniul petrochimic

Inspecția rezervoarelor

 • Vizualizarea întregii structuri a rezervoarelor
 • Captare rapidă a informațiilor de poziționare
 • Analiză detaliată a rotunjimii și înclinării rezervoarelor
 • Utilizare în combinație cu alte metode de inspecție a rezervoarelor (ex: măsurători ultrasonice)
 • Identificarea formei și a stării reale a rezervorului pentru proiectare structurală sau modificări
 • Măsurători directe precum poziția și dimensiunea defectelor

Analiza barierelor de retenție

 • Informații vizuale și precise, privind exteriorul rezervoarelor și a barierelor de retenție obținute de 10 ori mai rapid decât prin metodele tradiționale
 • Set de date cuprinzător, obținerea măsurătorilor directe și a volumelor pentru verificarea barierelor de retenție conform reglementărilor.
 • Zonele cu potențiale probleme pot fi identificate și cuantificate rapid pentru reducerea timpului de reparații.

Scanare laser 3D în domeniul arheologic

Beneficiari

 • Sit-uri arheologic
 • Obiecte de arta sau cult
 • Artefacte
 • Monumente istorice

Aplicații

 • Măsurători topografice de interior sau exterior cu precizie ridicată
 • Inventariere cu acuratețe ridicată fără să fie afectat sit-ul arheologic
 • Arhivarea datelor 3D a obiectivelor
 • Reproducea exactă a obiectelor sau suprafețelor scanate
 • Realizarea unor scanări extrem de realiste, detaliate și cu precizie ridicată

Scanare laser 3D în domeniul arhitecturii și al restaurării

Beneficiari

 • Clădiri noi și vechi
 • Construcții civile
 • Construcții industriale

Aplicații

 • Realizarea de planuri de situație sau măsurători ale fațadelor clădirilor în vederea reabilitării
 • Conservarea digitală a obiectivului astfel încât măsurăturile pot fi accesate oricând
 • Evidențierea zonelor în care s-a produs schimbarea prin compararea a milioane de puncte între două scanări efectuate pe o perioadă extinsă
 • Măsurători de mare acuratețe a clădirilor, podurilor, barajelor necesare lucrărilor de monitorizare
 • Posibilitatea de a utiliza, vizualiza și modifica datele obținute
 • Măsurarea nivelului de degradare al fațadelor, indiferent de accesibilitatea suprafeței
 • Măsurarea cu ușurință a ornamentelor care în mod obișnuit sunt dificil sau imposibil de măsurat
 • Reprezentări ale structurilor existente ce pot fi îmbunătățite pentru a arată modificările propuse

Scanare laser 3D pentru infrastructura rutieră și feroviară

Informații precise pentru lucrări de construcție și mentenanță

 • Autostrăzi
 • Drumuri naționale
 • Drumuri expres
 • Căi ferate
 • Poduri/ Pasaje / Podețe
 • Viaducte
 • Tunele

Aplicații

 • Măsurători precise în domeniul lucrărilor de construcție sau reabilitare a căilor de acces, identificarea erorilor as-built în documentațiile 2D
 • Obținerea unor analize detaliate a zonelor inaccesibile precum viaducte, podețe prin metode neinvazive
 • Evaluarea reală și rapidă a evoluției lucrărilor, datorită metodei de scanare 3D
 • Crearea de profil cu secțiuni transversale și longitudinale la densitatea aleasa de către operator
 • Minimizarea erorilor și reducerea costurilor
 • Performanță și precizie în activitățile întreprinse
 • Echipamente profesionale de ultimă generație
 • Reducerea timpilor de nefuncționare
 • Evitarea incidentelor tehnice sau a defecțiunilor