METROSENZOR S.R.L., anunță finalizarea activităţilor proiectului “Creșterea competitivității societății Metrosenzor SRL prin construirea unui spațiu de prestări servicii de verificări metrologice și etalonari “, Cod SMIS 112177Proiectul fiind finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

 

Valoarea totală a proiectului este de 4.044.225,46 lei.
Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 2.421.633,14 lei, din care 2.058.388,17 lei din FEDR.
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 363.244,97 lei.
Contract de Finanțare Nr. 1802/11.04.2018

 

Durata totală de implementare a proiectului este de 45 de luni, respectiv 23.02.2017 – 31.10.2020. Durata implementării după semnarea contractului de finanțare 1802/11.04.2018, este de 31 de luni.

 

Obiectivele proiectului:

Obiectivul principal al proiectului îl constituie îmbunătățirea competitivității întreprinderii METROSENZOR SRL prin realizarea unei investiții inițiale în domeniul verificărilor metrologice și etalonări prin: crearea unei noi unități de prestare servicii și diversificarea activității unei unități existente.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Construirea unui spațiu de prestări servicii de 204 mp (suprafață construită).
 • Dotarea cu echipamente.
 • Achiziționarea de programe informatice și licențe specifice activităților de verificări metrologice periodice și etalonări pentru aparate de cântărit cu funcționare neautomată și automată.
 • Implementarea procesului de certificare (acreditare RENAR).
 • Implementarea procesului de recertificare a sistemului de management al calității (ISO 9001).
 • Participarea, în calitate de expozant, la un târg de profil din afara României.
 • Respectarea și promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabila și egalitate de șanse.

 

Rezultatele proiectului:

 • Suprafață de servicii construită de 204 mp și dotarea cu active corporale și necorporale (număr):
 • 163 de active corporale din care: 2 utilaje și instalații de transportat; 147 echipamente, aparate și instalații de măsurare control și reglare; 1 echipament manipulare; 9 echipamente IT, 2 echipamente periferice; 1 instalație/ echipament specific obținerii economii de energie; 1 sistem care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților
 • 9 active necorporale: 8 licențe și 1 program informatic
 • La locația de implementare a proiectului s-a înființat un punct de lucru în cadrul căruia s-a autorizat activitatea derulata în cadrul proiectului.
 • S-a angajat personal suplimentar necesar – 1 persoană din categorii defavorizate.

 

Activități specifice priorității de investiție derulate:

 • servicii specifice certificate – acreditare laborator etalonări
 • 1 sistem de management recertificat
 • 1 participare, în calitate de expozant, la un târg de profil

 

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

 • Angajarea 1 persoană din categorii defavorizate “cu vârsta de peste 50 de ani”
 • Crearea unui nou spațiu de prestări servicii de 204 mp și dotarea cu active corporale și necorporale: 163 de active corporale și 9 active necorporale: 8 licențe și 1 program informatic
 • Înființare punct de lucru și autorizarea activității derulate în cadul proiectului la locația de implementare a proiectului
 • Servicii specifice certificate – acreditare laborator etalonări
 • 1 sistem de management recertificat
 • 1 participare, în calitate de expozant, la un târg de profil


Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: dna. Mirona-Claudia Bolocan, cu următoarele date de contact: mirona.bolocan@metrosenzor.ro, tel./fax 0722/355.375 / 0341/429.817.

 


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.